Tietosuojakäytäntö www.prink.fi

Tämä verkkosivusto kerää joitakin henkilötietoja omilta käyttäjiltään.KÄYTÄNNÖN YHTEENVETOSeuraaviin tarkoituksiin ja seuraavia palveluja käyttämällä kerätyt henkilötiedot:

  • Yhteydenotto käyttäjään

   • Postituslista tai uutiskirje

    Henkilötiedot: postinumero, kaupunki, sukunimi, käyttötiedot, sähköposti, osoite, kansallisuus, nimi, puhelinnumero ja toiminimi

   • Yhteydenottolomake

    Henkilötiedot: postinumero, kaupunki, sukunimi, syntymäpäivä, sähköposti, osoite, kansallisuus, nimi, puhelinnumero, ALV-numero, maakunta, toiminimi ja eri tietotyypit

   • Yhteydenotto puhelimitse

    Henkilötiedot: puhelinnumero  • Yhteystietojen ja viestien lähetyksen hallinta

   • MagNews

    Henkilötiedot: sähköposti ja eri tietotyypit palvelun tietosuojakäytännössä määritellyn mukaisesti

   • MailUp

    Henkilötiedot: sähköposti  • Tunnisteiden hallinta

   • Google Tag Manager

    Henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot  • Lämpökartoitus ja istuntojen rekisteröinti

   • Hotjar lämpökartat ja tallennukset

    Henkilötiedot: Evästeet, käyttötiedot ja eri tietotyypit palvelun tietosuojakäytännössä määritellyn mukaisesti  • Isännöinti ja backend-infrastruktuuri

   • ArubaCloud

    Henkilötiedot: eri tietotyypit palvelun tietosuojakäytännössä määritellyn mukaisesti  • Vuorovaikutus alustoihin verkkokyselyjä varten

   • Hotjarin kysely- ja tutkimuswidgetit

    Henkilötiedot: Evästeet, käyttötiedot ja eri tietotyypit  • Vuorovaikutus tietoja kerääviin ja muihin kolmansien osapuolien alustoihin

   • Hotjar Recruit User Testers

    Henkilötiedot: Evästeet, käyttötiedot ja eri tietotyypit  • Vuorovaikutus yhteisöpalveluihin ja ulkoisiin alustoihin

   • Twitterin tviittauspainike ja yhteisöwidgetit

    Henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot  • Sijaintiin perustuvat vuorovaikutukset

   • Geopaikannus ja epäjatkuva geopaikannus

    Henkilötiedot: maantieteellinen sijainti  • Suojautuminen ROSKAPOSTILTA

   • Googlen reCAPTCHA

    Henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot  • Mainonta

   • Suora sähköpostimarkkinointi

    Henkilötiedot: sähköposti

   • Googlen AdSense

    Henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot  • Rekisteröinti ja todentaminen

   • Suora rekisteröinti

    Henkilötiedot: Postinumero, verotunniste, sukunimi, sähköposti, osoite, kansallisuus, nimi, talon numero, puhelinnumero, ALV-numero, suuntanumero, maakunta, toiminimi ja toimiala  • Uudelleenmarkkinointi ja käyttäytymiseen perustuva kohdennus

   • AdWords Remarketing, LinkedIn Website Retargeting, Näyttömainonnan uudelleenmarkkinointi Googlen Analyticsilla ja Twitter Remarketing

    Henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot  • Tilastot

   • Näyttömainostajien laajennus Google Analyticsille, Google Analytics, Google Analytics anonyymin IP-osoitteen kanssa, Hotjarin lomakeanalyysi ja konversiosuppilot, Google Adwordsin konversioiden seuranta, suoraan kerätyt tilastot, Twitter Adsin konversioiden seuranta ja LinkedInin konversioiden seuranta

    Henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot

   • User ID -laajennus Google Analyticsille

    Henkilötiedot: Evästeet  • Sisältöjen ja toimivuuden suorituskykytesti (A/B-testaus)

   • Google Website Optimizer

    Henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot  • Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

   • Tietojen siirto eurooppalaiset standardit takaaviin maihin ja tietojen siirto kolmansiin maihin suostumuksen perusteella

    Henkilötiedot: eri tietotyypit  • Sisältöjen näyttö ulkopuolisilta alustoilta

   • Google Fonts

    Henkilötiedot: Käyttötiedot ja eri tietotyypit palvelun tietosuojakäytännössä määritellyn mukaisesti

   • Google Site Search, Widget Google Maps ja Widget Video YouTube

    Henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot

   • Widget Video YouTube ilman evästeitä

    Henkilötiedot: KäyttötiedotLisätietoja henkilötiedoista

  • Käyttäjän tietojen analyysi ja ennakointi (”profilointi”)

   Rekisterinpitäjä saattaa käsitellä käyttötietoja, jotka on kerätty tämän verkkosivuston kautta käyttäjäprofiilien luontia tai päivitystä varten. Tämän tyyppisen käsittelyn avulla rekisterinpitäjä voi arvioida käyttäjän valintoja, preferenssejä ja käyttäytymistä tarkoituksiin, jotka on määritelty tämän asiakirjan vastaavissa luvuissa.

   Käyttäjäprofiileja voidaan luoda myös automatisoitujen välineiden kuten algoritmien avulla ja ne saattavat olla myös kolmansien osapuolien tarjoamia. Jos halutaan lisätietoja profiloinnista, käyttäjä voi tutustua tämän asiakirjan vastaaviin lukuihin.

   Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä kyseisestä profiloinnista milloin tahansa. Lisätietoja käyttäjän oikeuksista sekä niiden käyttämisestä löytyy tässä asiakirjassa olevasta käyttäjien oikeuksia käsittelevästä luvusta.
  • Muiden lähteiden kuin käyttäjän kautta kerätyt henkilötiedot

   Tämän verkkosivuston rekisterinpitäjä on ehkä kerännyt käyttäjää koskevia henkilötietoja ilman tämän suoraa osallistumista, hyödyntämällä kolmansien osapuolien tarjoamia lähteitä, jotka täyttävät käsittelyn oikeudellisia perusteita koskevat vaatimukset kuten kuvataan vastaavassa luvussa.

   Mikäli rekisterinpitäjä on kerännyt henkilötietoja kyseisellä tavalla, käyttäjä saa lähteitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot tämän asiakirjan vastaavista luvuista tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
  • Laitteen yksikäsitteinen tunnistaminen

   Tämä verkkosivu voi jäljittää käyttäjiä tallentamalla heidän laitteen yksikäsitteisen tunnistekoodin tilastollisia tarkoituksia varten tai säilyttääkseen muistissa käyttäjän preferenssit.
  • Käyttäjän tunnistaminen universaalin yksikäsitteisen tunnisteen (UUID) avulla

   Tämä verkkosivu voi jäljittää käyttäjiä tallentamalla niin sanotun ”universaalin yksikäsitteisen tunnisteen” (UUID) tilastollisia analyysejä varten tai tallentaakseen käyttäjän preferenssit. Kyseinen tunniste luodaan asentamalla tämä sovellus ja sitä ei poisteta, kun sovellus suljetaan tai päivitetään, vaan se poistetaan lopullisesti ainoastaan, jos käyttäjä päättää poistaa sovelluksen asennuksen omalta laitteeltaan. Jos sovellus asennetaan uudelleen, luodaan uusi yksikäsitteinen tunniste (UUID).
  • Tavaroiden ja palvelujen verkkomyynti

   Kerättyjä henkilötietoja käytetään palvelujen antamiseen käyttäjälle tai tuotteiden myyntiä varten mukaan lukien maksaminen ja mahdollinen toimitus.
   Maksun suorittamista varten kerättyjä henkilötietoja voivat olla luottokorttia koskevat tiedot, tilisiirtoa varten käytetyn pankkitilin tiedot tai muita sallittuja maksuvälineitä koskevat tiedot. Tämän verkkosivuston keräämät maksutiedot riippuvat käytetystä maksujärjestelmästä.
Yhteystiedot

  • Tietojen rekisterinpitäjä

   Prink SPA

   Rekisterinpitäjän sähköpostiosoite: privacy@prink.fi

TÄYDELLINEN KÄYTÄNTÖTietojen rekisterinpitäjä

Prink SPA

Rekisterinpitäjän sähköpostiosoite: privacy@prink.fiKerättyjen tietojen tyypit

Tämän verkkosivuston itsenäisesti tai kolmansien osapuolien avulla keräämiä henkilötietoja ovat muun muassa: sähköposti, nimi, sukunimi, käyttötiedot, puhelinnumero, kansallisuus, postinumero, kaupunki, osoite, toiminimi, syntymäpäivä, ALV-osoite, maakunta, eri tietotyypit, evästeet, maantieteellinen sijainti, verotunniste, toimiala, talon numero ja suuntanumero.

Täydelliset tiedot kustakin kerättyjen tietojen tyypistä annetaan tämän tietosuojakäytännön kyseisissä luvuissa tai erillisten tiedotetekstien avulla, jotka näytetään ennen kyseisten tietojen keräämistä.
Henkilötiedot voivat olla käyttäjän vapaaehtoisesti antamia tai, käyttötietojen tapauksessa, tämän verkkosivun käytön aikana automaattisesti kerättyjä.
Jos ei erikseen mainita, kaikki tämän verkkosivun pyytämät tiedot ovat pakollisia. Jos käyttäjä kieltäytyy antamasta niitä, tämä verkkosivusto ei mahdollisesti voi toimittaa palvelua. Niissä tapauksissa, joissa tämä verkkosivusto osoittaa joidenkin tietojen olevan vapaaehtoisia, käyttäjät voivat vapaasti kieltäytyä kyseisten tietojen ilmoittamisesta ilman, että sillä on mitään vaikutusta palvelun saatavuuteen tai sen toimivuuteen.
Käyttäjiä, joilla on epäselvyyksiä siitä, mitkä tiedot ovat pakollisia, kehotetaan ottamaan yhteyttä rekisterinpitäjään.
Mahdollinen evästeiden tai muiden seurantavälineiden käyttö tämän verkkosivuston toimesta tai tämän verkkosivuston käyttämien kolmansien palvelujen toimesta, mikäli ei muuta tarkennettu, tapahtuu käyttäjän pyytämän palvelun toimittamista varten sekä muita tässä asiakirjassa tai mahdollisessa evästekäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten.

Käyttäjä on vastuussa tämän verkkosivun kautta saaduista, julkaistuista tai jaetuista kolmansien osapuolien henkilötiedoista ja takaa omaavansa oikeuden ilmoittaa ne ja levittää niitä, vapauttaen rekisterinpitäjän kaikesta vastuusta kolmansia osapuolia kohtaan.Kerättyjen tietojen käsittelytapa ja paikka

Käsittelytapa

Rekisterinpitäjä ottaa käyttöön asianmukaiset turvatoimet, jotka estävät luvattoman pääsyn henkilötietoihin kuten myös niiden luvattoman levittämisen, muuttamisen tai hävittämisen.
Käsittely suoritetaan tietoteknisillä ja/tai telemaattisilla välineillä käyttäen organisointitapoja ja logiikoita, jotka liittyvät tiiviisti osoitettuihin käyttötarkoituksiin. Rekisterinpitäjän lisäksi tietyissä tapauksissa tietoihin saattavat päästä käsiksi myös muut tämän verkkosivun järjestämiseen osallistuvat osapuolet (hallinnollinen, kaupallinen, markkinointi-, oikeudellinen henkilöstö ja järjestelmänvalvojat) tai ulkoiset osapuolet (kuten kolmannet teknisten palvelujen tarjoajat, kuljetuspalvelut, isännöintipalvelut, tietotekniset yritykset, viestintäyritykset), jotka on nimetty, tarvittaessa, käsittelyn vastuuhenkilöiksi rekisterinpitäjän toimesta. Vastuuhenkilöiden päivitetty luettelo voidaan pyytää milloin tahansa rekisterinpitäjältä.

Käsittelyn oikeudellinen perusta

Rekisterinpitäjä käsittelee käyttäjää koskevia henkilötietoja, jos yksi seuraavista ehdoista toteutuu:

 • Käyttäjä on antanut suostumuksen yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. Huomaa: Tietyissä oikeusjärjestelmissä rekisterinpitäjä saattaa olla valtuutettu käsittelemään henkilötietoja ilman käyttäjän suostumusta tai muun seuraavassa eritellyn oikeudellisen perustan vuoksi, kunnes käyttäjä vastustaa (”opt-out”) kyseistä käsittelyä. Tämä ei kuitenkaan ole voimassa, mikäli henkilötietojen käsittelyä koskee eurooppalainen henkilötietojen suojaamista koskeva lainsäädäntö.
 • Käsittely on välttämätöntä käyttäjän kanssa solmitun sopimuksen toteuttamista varten ja/tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseen.
 • Käsittely on välttämätöntä, jotta täytetään rekisterinpitäjää koskeva lain mukainen velvoite.
 • Käsittely on välttämätöntä yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai sellaisen julkisen vallan käyttämiseksi, joka kuuluu rekisterinpitäjälle.
 • Käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolien oikeutetun edun toteuttamista varten.
On kuitenkin aina mahdollista pyytää rekisterinpitäjää selvittämään konkreettinen oikeudellinen perusta kunkin käsittelyn osalta ja erityisesti erittelemään perustuuko käsittely lakiin, sopimukseen tai onko se välttämätöntä sopimusta varten.

Paikka

Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän toimipaikoissa ja kaikissa muissa paikoissa, joissa tietojen käsittelyyn osallistuvat osapuolet sijaitsevat. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys rekisterinpitäjään.
Käyttäjän henkilötiedot saatetaan siirtää muuhun maahan kuin käyttäjän sijaintimaa. Jos halutaan lisätietoja käsittelypaikasta, käyttäjä voi katsoa henkilötietojen käsittelyä koskevien yksityiskohtaisten tietojen lukua.

Käyttäjällä on oikeus saata tietoja siirron oikeudellisesta perustasta, jos tiedot siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle tai kansainvälisen julkisoikeuden alaiseen tai kahden tai useamman maan perustamaan kansainväliseen järjestöön kuten Yhdistyneet kansakunnat. Lisäksi hänellä on oikeus saada tietoja rekisterinpitäjän käyttöön ottamista turvatoimista tietojen suojaamiseksi.

Mikäli tapahtuu yksi edellä kuvatuista siirroista, käyttäjä voi katsoa lisätietoja tämän asiakirjan vastaavista luvuista tai kysyä tietoja rekisterinpitäjältä alussa olevia yhteystietoja käyttämällä.

Säilytysaika

Tietoja käsitellään ja niitä säilytetään ajanjakso, joka on tarpeen niiden keräystarkoituksia varten.

Siten:

 • Rekisterinpitäjän ja käyttäjän välisen sopimuksen suoritusta varten kerättyjä tietoja käsitellään niin kauan kuin on saatettu loppuun kyseisen sopimuksen mukaiset toimenpiteet.
 • Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun liittyviä tarkoituksia varten kerättyjä tietoja säilytetään, kunnes kyseisen edun mukainen tarkoitus on täytetty. Käyttäjä voi saada lisätietoja rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta tämän asiakirjan vastaavista luvuista tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
Kun käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, rekisterinpitäjä voi säilyttää henkilötietoja pidempään siihen saakka, kunnes kyseinen suostumus peruutetaan. Lisäksi rekisterinpitäjä on mahdollisesti velvollinen säilyttämään henkilötietoja pidemmän ajanjakson lain velvoitteen tai viranomaisen määräyksen perusteella.

Henkilötietojen säilytysajan päätyttyä ne poistetaan. Siten kyseisen ajanjakson päätyttyä ei voida enää käyttää oikeutta päästä käsiksi, peruuttaa, oikaista tai siirtää kyseisiä tietoja.Kerättyjen tietojen käsittelyn tarkoitukset

Käyttäjän tietoja kerätään seuraaviin käyttötarkoituksiin, jotta rekisterinpitäjä voi toimittaa palvelujaan: Yhteydenotto käyttäjään, yhteystietojen ja viestien lähetyksen hallinta, uudelleenmarkkinointi ja käyttäytymiseen perustuva kohdennus, isännöinti ja backend-infrastruktuuri, mainonta, tilastot, sijaintiin perustuvat vuorovaikutukset, sisältöjen näyttö ulkopuolisilta alustoilta, suojautuminen ROSKAPOSTILTA, tunnisteiden hallinta, sisältöjen ja toimivuuden suorituskykytesti (A/B-testaus), lämpökartoitus ja istuntojen rekisteröinti, vuorovaikutus alustoihin verkkokyselyjä varten, vuorovaikutus tietoja keräävien ja muiden kolmansien osapuolien alustojen kanssa, rekisteröinti ja todentaminen, tietojen siirto EU:n ulkopuolelle ja vuorovaikutus yhteisöpalveluihin ja ulkoisiin alustoihin.

Jos halutaan yksityiskohtaisia tietoja käsittelyn tarkoituksista ja kunkin tarkoituksen mukaisista oleellisista henkilötiedoista, käyttäjä voi katsoa tämän asiakirjan vastaavia lukuja.Henkilötietojen käsittelyn tarkat tiedot

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavia palveluja käyttämällä:

 • Yhteydenotto käyttäjään

  Postituslista tai uutiskirje (tämä verkkosivusto)

  Rekisteröitymällä postituslistaan tai uutiskirjeeseen käyttäjän sähköpostiosoite lisätään automaattisesti yhteystietoluetteloon, johon voidaan lähettää myös luonteeltaan kaupallisia ja markkinointia koskevia tähän verkkosivustoon liittyviä sähköpostiviestejä. Käyttäjän sähköpostiosoite saatetaan lisätä kyseiseen luetteloon tälle verkkosivustolle rekisteröinnin seurauksena tai oston suorittamisen jälkeen.  Kerätyt henkilötiedot: postinumero, kaupunki, sukunimi, käyttötiedot, sähköposti, osoite, kansallisuus, nimi, puhelinnumero ja toiminimi.

  Yhteydenottolomake (tämä verkkosivusto)

  Täyttämällä omat tietonsa yhteydenottolomakkeeseen käyttäjä sallii niiden käytön, jotta voidaan vastata tieto-, tarjous- tai mihin tahansa muun tyyppisiin pyyntöihin, joka osoitetaan lomakkeen otsikossa.  Kerätyt henkilötiedot: postinumero, kaupunki, sukunimi, syntymäpäivä, sähköposti, osoite, kansallisuus, nimi, puhelinnumero, ALV-numero, maakunta, toiminimi ja eri tietotyypit.

  Yhteydenotto puhelimitse (tämä verkkosivusto)

  Oman puhelinnumeronsa ilmoittamiin käyttäjiin saatetaan ottaa yhteyttä tähän verkkosivustoon liittyvissä kaupallisissa tai markkinointitarkoituksissa tai tukipyyntöihin vastaamiseksi.  Kerätyt henkilötiedot: puhelinnumero.

 • Yhteystietojen ja viestien lähetyksen hallinta

  Tämä palvelujen tyyppi mahdollistaa yhteystietoja sisältävien tietokantojen (sähköposti, puhelinnumero ym.) hallinnan viestien lähettämiseksi käyttäjälle.
  Nämä palvelut saattavat lisäksi sallia tietojen keräämisen käyttäjän suorittamasta viestien näytön ajankohdasta (päivä ja aika) kuten myös käyttäjän vuorovaikutuksesta niiden kanssa sekä viesteissä olevien linkkien klikkauksista.

  MagNews (Diennea srl)

  MagNews on sähköpostiviestien lähetys- ja osoitteiden hallintapalvelu, jonka tarjoaja on Diennea srl.  Kerätyt henkilötiedot: sähköpostiosoite ja eri tietotyypit palvelun tietosuojakäytännössä määritellyn mukaisesti.

  Käsittelypaikka: Italia - Tietosuojakäytäntö.

  MailUp (MailUp)

  MailUp on sähköpostiviestin lähetys- ja hallintapalvelu, jonka tarjoaja on MailUp S.p.A.  Kerätyt henkilötiedot: sähköposti.

  Käsittelypaikka: Italia – Tietosuojakäytäntö.

 • Tunnisteiden hallinta

  Tämä palvelujen tyyppi huolehtii tällä verkkosivustolla käytettävien tunnisteiden ja komentosarjojen keskitetystä hallinnasta.
  Kyseisten palvelujen käyttö aikaansaa käyttäjän tietojen virtaamisen niiden kautta ja tietyissä tapauksissa niiden säilyttämisen.

  Google Tag Manager (Google LLC)

  Google Tag Manager on tunnisteiden hallintapalvelu, jonka tarjoaja on Google LLC.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

 • Lämpökartoitus ja istuntojen rekisteröinti

  Lämpökartoituspalveluja käytetään tunnistamaan sivun alueet, jotka ovat kohdistimen läpikulun tai hiiren klikkaamisen kohteena, jotta voidaan paljastaa mitkä niistä herättävät eniten kiinnostusta. Näiden palvelujen avulla voidaan valvoa ja analysoida liikennetietoja sekä seurata käyttäjän käyttäytymistä.
  Jotkut näistä palveluista saattavat rekisteröidä istunnot, jolloin ne ovat käytettävissä myöhemmin niiden tarkastelua varten.

  Hotjarin lämpökartat ja tallennukset (Hotjar Ltd.)

  Hotjar on istuntojen lämpökartoitus- ja rekisteröintipalvelu, jonka tarjoaja on Hotjar Ltd.
  Hotjar noudattaa yleisiä ”Do Not Track” -otsikkotietoja. Tämä tarkoittaa, että selain voi ilmoittaa komentosarjalle olemaan keräämättä mitään käyttäjän tietoja. Kyseessä on asetus, joka on saatavilla kaikissa yleisimmissä selaimissa. Lisätietoja Hotjarin opt-out-vaihtoehdosta on saatavilla täällä.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet, käyttötiedot ja eri tietotyypit palvelun tietosuojakäytännössä määritellyn mukaisesti.

  Käsittelypaikka: Malta – Tietosuojakäytäntö – Opt Out.

 • Isännöinti ja backend-infrastruktuuri

  Tämän palvelujen tyypin tehtävänä on isännöidä tietoja ja tiedostoja, joiden avulla tämä verkkosivu voi toimia. Se sallii niiden jakelun sekä tarjoaa käyttövalmiin rakenteen tämän verkkosivun erityispiirteiden tarjoamiseksi.
  Jotkut näistä palveluista toimivat maantieteellisesti eri paikkoihin jakaantuneiden palvelimien kautta, jolloin on vaikeaa määrittää tarkkaa paikkaa, jossa henkilötietoja säilytetään.

  ArubaCloud (Aruba S.p.A.)

  ArubaCloud on isännöintipalvelu, jonka tarjoaja on Aruba S.p.A.  Kerätyt henkilötiedot: eri tietotyypit palvelun tietosuojakäytännössä määritellyn mukaisesti.

  Käsittelypaikka: Italia – Tietosuojakäytäntö.

 • Vuorovaikutus alustoihin verkkokyselyjä varten

  Tämä palvelujen tyyppi sallii vuorovaikutuksen alustojen kanssa verkkotutkimusten suorittamiseksi kolmansien osapuolien hallitsemana suoraan tämän verkkosivuston sivuilta.
  Mikäli on asennettu jokin näistä palveluista, on mahdollista, että vaikka käyttäjät eivät käytä kyseistä palvelua, se kerää myös silloin käyttötietoja sivuilta, joille se on asennettu.

  Hotjarin kysely- ja tutkimuswidgetit (Hotjar Ltd.)

  Hotjarin kysely- ja tutkimuswidgetit ovat palveluja, jotka sallivat vuorovaikutuksen Hotjar Ltd:n tarjoaman Hotjar-alustan kanssa.
  Hotjar noudattaa yleisiä ”Do Not Track” -otsikkotietoja. Tämä tarkoittaa, että selain voi ilmoittaa komentosarjalle olemaan keräämättä mitään käyttäjän tietoja. Kyseessä on asetus, joka on saatavilla kaikissa yleisimmissä selaimissa. Lisätietoja Hotjarin opt-out-vaihtoehdosta on saatavilla täällä.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet, käyttötiedot ja eri tietotyypit.

  Käsittelypaikka: Malta – Tietosuojakäytäntö –  Opt Out.

 • Vuorovaikutus tietoja kerääviin ja muihin kolmansien osapuolien alustoihin

  Tämä palvelujen tyyppi antaa käyttäjille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa tietoja keräävien alustojen tai muiden palvelujen kanssa suoraan tämän verkkosivuston sivuilta ja sen tarkoituksena on tallentaa tiedot ja käyttää niitä uudelleen.
  Mikäli on asennettu jokin näistä palveluista, on mahdollista, että vaikka käyttäjät eivät käytä kyseistä palvelua, se kerää myös silloin käyttötietoja sivuilta, joille se on asennettu.

  Hotjar Recruit User Testers (Hotjar Ltd.)

  Hotjar Recruit User Testers -widgetti on palvelu, jonka avulla voidaan olla vuorovaikutuksessa Hotjar Ltd:in tarjoaman Hotjarin tietojenkeräysalustan kanssa.
  Hotjar noudattaa yleisiä ”Do Not Track” -otsikkotietoja. Tämä tarkoittaa, että selain voi ilmoittaa komentosarjalle olemaan keräämättä mitään käyttäjän tietoja. Kyseessä on asetus, joka on saatavilla kaikissa yleisimmissä selaimissa. Lisätietoja Hotjarin opt-out-vaihtoehdosta on saatavilla täällä.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet, käyttötiedot ja eri tietotyypit.

  Käsittelypaikka: Malta – Tietosuojakäytäntö – Opt Out.

 • Vuorovaikutus yhteisöpalveluihin ja ulkoisiin alustoihin

  Tämä palvelujen tyyppi sallii vuorovaikutuksen yhteisöpalvelujen tai muiden ulkoisten alustojen kanssa suoraan tämän verkkosivuston sivuilta.
  Tämän verkkosivuston keräämiä tietoja ja vuorovaikutuksia koskevat joka tapauksessa käyttäjän tietosuoja-asetukset kaikkien yhteisöpalvelujen osalta.
  Mikäli on asennettu jokin vuorovaikutuspalvelu verkkoyhteisöjen kanssa, on mahdollista, että vaikka käyttäjät eivät käytä kyseistä palvelua, se kerää myös silloin käyttötietoja sivuilta, joille se on asennettu.

  Twitterin tviittauspainike ja yhteisöwidgetit (Twitter Inc.)

  Twitterin tviittauspainike ja yhteisöwidgetit ovat palveluja, joiden avulla ollaan vuorovaikutuksessa Twitterin yhteisöpalveluun, jonka tarjoaja on Twitter Inc.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

 • Sijaintiin perustuvat vuorovaikutukset

  Geopaikannus (tämä verkkosivusto)

  Tämä verkkosivusto voi kerätä, käyttää ja jakaa käyttäjän maantieteelliseen sijaintiin liittyviä tietoja tarkoituksenaan tarjota sijaintiin perustuvia palveluja.
  Suurin osa selaimista ja laitteista tarjoaa esimääritetyllä tavalla välineitä, joiden avulla voidaan kieltää maantieteellinen seuranta. Mikäli käyttäjä on nimenomaisesti valtuuttanut kyseisen mahdollisuuden, tämä verkkosivusto voi vastaanottaa tietoja todellisesta maantieteellisestä sijainnista.  Kerätyt henkilötiedot: maantieteellinen sijainti.

  Epäjatkuva geopaikannus (tämä verkkosivusto)

  Tämä verkkosivusto voi kerätä, käyttää ja jakaa käyttäjän maantieteelliseen sijaintiin liittyviä tietoja tarkoituksenaan tarjota sijaintiin perustuvia palveluja.
  Suurin osa selaimista ja laitteista tarjoaa esimääritetyllä tavalla välineitä, joiden avulla voidaan kieltää maantieteellinen seuranta. Mikäli käyttäjä on nimenomaisesti valtuuttanut kyseisen mahdollisuuden, tämä verkkosivusto voi vastaanottaa tietoja todellisesta maantieteellisestä sijainnista.
  Käyttäjän maantieteellinen paikannus tapahtuu epäjatkuvalla tavalla käyttäjän erityisestä pyynnöstä tai kun käyttäjä ei osoita asianmukaisessa kentässä sijaintipaikkaansa ja sallii sovellukselle sijainnin automaattisen paikannuksen.  Kerätyt henkilötiedot: maantieteellinen sijainti.

 • Suojautuminen ROSKAPOSTILTA

  Tämä palvelujen tyyppi analysoi tämän verkkosivuston liikennettä, joka voi mahdollisesti sisältää käyttäjien henkilötietoja, ja sen tarkoituksena on suodattaa ne ROSKAPOSTIKSI luokitellusta liikenteestä, viesteistä ja sisällöistä.

  Googlen reCAPTCHA (Google Inc.)

  Googlen reCAPTCHAon ROSKAPOSTILTA suojaava palvelu, jonka tarjoaja on Google Inc.
  Järjestelmän reCAPTCHA käyttöä koskee Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

 • Mainonta

  Tämä palvelujen tyyppi sallii hyödyntää käyttäjien tietoja kaupalliseen viestintään käyttämällä erilaisia markkinointimuotoja kuten ilmoituspalkki, myös suhteessa käyttäjien kiinnostuksen kohteisiin.
  Tämä ei tarkoita, että kaikkia henkilötietoja käytetään kyseiseen tarkoitukseen. Tiedot ja käyttöehdot osoitetaan seuraavassa.
  Jotkut seuraavassa kuvattavat palvelut saattavat käyttää evästeitä käyttäjän tunnistamiseen tai käyttää käyttäytymiseen perustuvaa uudelleenkohdennusta, siis näyttää yksilöityjä mainosilmoituksia myös tämän verkkosivuston ulkopuolella havainnoitujen käyttäjän kiinnostuksen kohteiden ja käyttäytymisen perusteella. Jos haluat asiasta lisätietoja, suosittelemme, että tutustut vastaavien palvelujen tietosuojaselosteisiin.
  Seuraavassa kuvattavien palvelujen tarjouksista kieltäytymismahdollisuuden (opt-out) lisäksi käyttäjä voi kieltäytyä kolmannen osapuolen palveluun liittyvien evästeiden vastaanotosta Network Advertising Initiativen opt-out-sivulla.

  Suora sähköpostimarkkinointi (tämä verkkosivusto)

  Tämä verkkosivusto käyttää käyttäjän tietoja lähettääkseen kaupallisia ehdotuksia, jotka koskevat kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja ja tuotteita ja jotka eivät liity tämän verkkosivuston tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin.  Kerätyt henkilötiedot: sähköposti.

  Googlen AdSense (Google Inc.)

  Googlen AdSense on markkinointipalvelu, jonka tarjoaja on Google Inc. Tämä palvelu käyttää DoubleClick-evästeitä, joka seuraa tämän verkkosivuston käyttöä sekä miten käyttäjä suhtautuu mainoksiin sekä tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin.
  Käyttäjä voi milloin tahansa päättää olla käyttämättä DoubleClick-evästeitä ja poistaa sen käytöstä google.com/settings/ads/onweb/optout.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Opt Out. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

 • Rekisteröinti ja todentaminen

  Rekisteröinnillä tai todentamisella käyttäjä sallii sovelluksen tunnistaa hänet sekä antaa hänelle pääsyn erityispalveluihin.
  Seuraavassa kuvattavan mukaan rekisteröinti- ja todentamispalvelut saatetaan tarjota kolmansien osapuolien avustuksella. Mikäli näin tapahtuu, tämä sovellus voi päästä käsiksi joihinkin kolmannen osapuolen säilyttämiin tietoihin, joita käytetään rekisteröinnissä ja tunnistamisessa.

  Suora rekisteröinti (tämä verkkosivusto)

  Käyttäjä rekisteröityy täyttämällä rekisteröintilomakkeen ja antamalla suoraan tälle verkkosivustolle omat henkilötietonsa.  Kerätyt henkilötiedot: Postinumero, verotunniste, sukunimi, sähköposti, osoite, kansallisuus, nimi, talon numero, puhelinnumero, ALV-numero, suuntanumero, maakunta, toiminimi ja toimiala.

 • Uudelleenmarkkinointi ja käyttäytymiseen perustuva kohdennus

  Tämä palvelujen tyyppi sallii tämän verkkosivuston ja sen viestintäkumppaneiden optimoida ja tarjota mainoksia, jotka perustuvat käyttäjän suorittamaan tämän verkkosivuston aiempaan käyttöön.
  Tämä toiminta tapahtuu käyttötietoja seuraamalla sekä evästeitä käyttämällä. Kyseiset tiedot siirretään kumppaneille, joiden uudelleenmarkkinoinnin ja käyttäytymiseen perustuvan kohdennuksen aktiviteetteihin kyseinen toiminta liittyy.
  Seuraavassa kuvattavien palvelujen tarjouksista kieltäytymismahdollisuuden (opt-out) lisäksi käyttäjä voi kieltäytyä kolmannen osapuolen palveluun liittyvien evästeiden vastaanotosta Network Advertising Initiativen opt-out-sivulla.

  AdWords Remarketing (Google Inc.)

  AdWords Remarketing on uudelleenmarkkinointi- ja käyttäytymiseen perustuva kohdennuspalvelu, jota tarjoaa Google Inc. ja joka yhdistää tämän verkkosivuston toiminnan Adwordsin mainosverkostoon ja DoubleClickin evästeisiin.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Opt Out.

  LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)

  LinkedIn Website Retargeting on uudelleenmarkkinointi- ja käyttäytymiseen perustuva kohdennuspalvelu, jota tarjoaa LinkedIn Corporation ja joka yhdistää tämän verkkosivuston toiminnan LinkedInin mainosverkostoon.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Opt Out.

  Näyttömainonnan uudelleenmarkkinointi Google Analyticsilla (Google Inc.)

  Google Analytics näyttömainonnalle on uudelleenmarkkinointi- ja käyttäytymiseen perustuva kohdennuspalvelu, jota tarjoaa Google Inc. ja joka yhdistää Google Analyticsin ja sen evästeiden suorittaman seurantatoiminnan Adwordsin mainosverkostoon ja DoubleClickin evästeisiin.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Opt Out. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

  Twitter Remarketing (Twitter, Inc.)

  Twitter Remarketing on uudelleenmarkkinointi- ja käyttäytymiseen perustuva kohdennuspalvelu, jota tarjoaa Twitter Inc. ja joka yhdistää tämän verkkosivuston toiminnan Twitterin mainosverkostoon.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Opt Out. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

 • Tilastot

  Tähän lukuun sisältyvien palvelujen avulla rekisterinpitäjä voi valvoa ja analysoida liikennetietoja sekä seurata käyttäjän käyttäytymistä.

  Näyttömainostajien laajennus Google Analyticsille (Google Inc.)

  Google Analytics voi käyttää tällä verkkosivustolla mainontaa, joka perustuu Googlen intresseihin, kolmansien osapuolien yleisötietoihin ja DoubleClickin evästeistä saatuihin tietoihin, lisätäkseen tilastoihin demografiset tiedot, kiinnostuksen kohteita koskevat tiedot ja mainosten vuorovaikutusta koskevat tiedot.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Opt Out. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

  User ID -laajennus Google Analyticsille (Google Inc.)

  Google Analytics käyttää tällä verkkosivustolla toimintoa, jota kutsutaan nimellä User ID. Tämä sallii käyttäjien tarkemman seurannan määrittämällä kullekin yksikäsitteisen tunnuksen eri istunnoille ja laitteille käyttäen kuitenkin sellaista tapaa, ettei Google voi tunnistaa henkilöä yksilötasolla tai tiettyä laitetta pysyvästi.
  Lisäksi User ID:n laajennus sallii Google Analyticsistä saatavien tietojen yhdistämisen muihin tämän verkkosivuston keräämiin käyttäjää koskeviin tietoihin.
  Seuraavassa annetun opt-out-linkin avulla voidaan kytkeä pois käytettävän laitteen seuranta, mutta se ei sulje pois rekisterinpitäjän suorittamia muita seurantatoimintoja. Myös näiden viimeksi mainittujen käytöstä poistamiseksi ota yhteys rekisterinpitäjään yhteystiedoissa olevan sähköpostiosoitteen kautta.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö  – Opt Out. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Googlen Analytics on verkkoanalyysipalvelu, jonka tarjoaja on Google Inc. (“Google”). Google käyttää henkilötietoja, jotka on kerätty tämän verkkosivuston käytön seuraamista ja tutkimista, raporttien laatimista sekä muiden Googlen kehittämien palvelujen kanssa jakamista varten.
  Google saattaa käyttää henkilötietoja oman mainosverkostonsa ilmoitusten yksilöintiin ja asiayhteyksien valintaan.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Opt Out. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

  Google Analytics anonyymin IP-osoitteen kanssa (Google Inc.)

  Googlen Analytics on verkkoanalyysipalvelu, jonka tarjoaja on Google Inc. (“Google”). Google käyttää henkilötietoja, jotka on kerätty tämän verkkosivuston käytön seuraamista ja tutkimista, raporttien laatimista sekä muiden Googlen kehittämien palvelujen kanssa jakamista varten.
  Google saattaa käyttää henkilötietoja oman mainosverkostonsa ilmoitusten yksilöintiin ja asiayhteyksien valintaan.
  Tämä Google Analyticsin vuorovaikutus tekee IP-osoitteen anonyymiksi. Anonyymiksi tekeminen tapahtuu lyhentämällä Euroopan unionin jäsenmaiden tai muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien maiden rajojen sisäpuolella käyttäjien IP-osoitteet. Vain poikkeuksellisissa tapauksissa IP-osoite lähetetään Googlen palvelimille ja lyhennetään Yhdysvalloissa.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Opt Out. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

  Hotjarin lomakeanalyysi ja konversiosuppilot (Hotjar Ltd.)

  Hotjar on tilastopalvelu, jonka tarjoaja on Hotjar Ltd.
  Hotjar noudattaa yleisiä ”Do Not Track” -otsikkotietoja. Tämä tarkoittaa, että selain voi ilmoittaa komentosarjalle olemaan keräämättä mitään käyttäjän tietoja. Kyseessä on asetus, joka on saatavilla kaikissa yleisimmissä selaimissa. Lisätietoja Hotjarin opt-out-vaihtoehdosta on saatavilla täällä.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Malta – Tietosuojakäytäntö – Opt Out.

  Google Adwordsin konversioiden seuranta (Google Inc.)

  Google Adwordsin konversioiden seuranta on tilastopalvelu, jonka tarjoaja on Google Inc. ja joka yhdistää Google Adwordsin mainosverkostosta tulevat tiedot tämän verkkosivuston sisällä suoritettujen toimenpiteiden kanssa.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

  Suoraan kerätyt tilastot (tämä verkkosivusto)

  Tämä verkkosivusto käyttää sisäistä tilastointijärjestelmää, johon ei osallistu kolmansia osapuolia.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  TwTwitter Adsin konversioiden seuranta on tilastopalvelu, jonka tarjoaja on Twitter Inc. ja joka yhdistää Twitterin mainosverkostosta tulevat tiedot tämän verkkosivuston sisällä suoritettujen toimenpiteiden kanssa.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

  LinkedInin konversioiden seuranta (LinkedIn Corporation)

  LinkedInin konversioiden seuranta on tilastopalvelu, jonka tarjoaja on LinkedIn Corporation ja joka yhdistää LinkedInin mainosverkostosta tulevat tiedot tämän verkkosivuston sisällä suoritettujen toimenpiteiden kanssa.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

 • Sisältöjen ja toimivuuden suorituskykytesti (A/B-testaus)

  Tämän luvun sisältämät palvelut sallivat rekisterinpitäjän seurata ja analysoida käyttäjän antamaa vastetta, sekä liikenteen että käyttäytymisen osalta, tämän verkkosivuston rakenteessa, tekstissä tai missä tahansa muussa osassa tapahtuneen muutoksen suhteen.

  Google Website Optimizer (Google Inc.)

  Googlen Website Optimizer on A/B-testauspalvelu, jonka tarjoaja on Google Inc. (“Google”).
  Google saattaa käyttää henkilötietoja oman mainosverkostonsa ilmoitusten yksilöintiin ja asiayhteyksien valintaan.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

 • Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

  Rekisterinpitäjä voi siirtää EU:n sisällä kerättyjä henkilötietoja kolmansiin maihin (siis muihin kuin EU-maihin) vain määritellyn oikeudellisen perustan mukaisesti. Siten kyseiset tietojen siirrot tapahtuvat jonkin seuraavassa kuvatun oikeudellisen perustan mukaan.

  Käyttäjä voi pyytää rekisterinpitäjältä tietoja sovellettavasta oikeudellisesta perustasta, jota sovelletaan kuhunkin yksittäiseen palveluun.

  Tietojen siirto eurooppalaiset standardit takaaviin maihin (tämä verkkosivusto)

  Kun oikeudellinen perusta on tämä, henkilötietojen siirto EU:sta kolmansiin maihin tapahtuu Euroopan komission hyväksymän suojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti. Euroopan komissio hyväksyy suojan riittävyyttä koskevat päätökset viitaten yksittäisiin kolmansiin maihin, joissa se arvioi henkilötietojen suojaamistason vastaavan eurooppalaisen lainsäädännön edellyttämää henkilötietojen suojaamistasoa. Käyttäjä voi tarkastaa suojan riittävyyttä koskevien päätösten päivitetyn luettelon Euroopan komission internet-sivulta.  Kerätyt henkilötiedot: eri tietotyypit.

  Kolmansiin maihin tapahtuva tiedonsiirto suostumuksen perusteella (tämä verkkosivusto)

  Kun oikeudellinen perusta on tämä, henkilötietojen siirto EU:sta kolmansiin maihin tapahtuu ainoastaan, kun käyttäjä on nimenomaisesti suostunut kyseiseen siirtoon sen jälkeen, kun hänelle on tiedotettu vaaroista, jotka liittyvät suojan riittävyyttä koskevan päätöksen ja asianmukaisten takuiden puuttumiseen.
  Kyseisissä tapauksissa rekisterinpitäjä informoi käyttäjiä ja kerää tiedot suostumuksesta tämän verkkosivuston kautta.  Kerätyt henkilötiedot: eri tietotyypit.

 • Sisältöjen näyttö ulkopuolisilta alustoilta

  Tämä palvelujen tyyppi sallii näyttää ulkoisilla alustoilla olevia sisältöjä suoraan tämän verkkosivuston sivuilla. Lisäksi sallitaan vuorovaikutus niiden kanssa.
  Mikäli on asennettu jokin tämäntyyppinen palvelu, on mahdollista, että vaikka käyttäjät eivät käytä kyseistä palvelua, se kerää myös silloin käyttötietoja sivuilta, joille se on asennettu.

  Google Fonts (Google Inc.)

  Google Fonts on merkkityylien näyttöä koskeva palvelu, jota hallitsee Google Inc. ja jonka avulla tämä verkkosivusto voi integroida kyseisiä sisältöjä omille sivuilleen.  Kerätyt henkilötiedot: Käyttötiedot ja eri tietotyypit palvelun tietosuojakäytännössä määritellyn mukaisesti.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

  Google Site Search (Google Inc.)

  Google Site Search on palvelu, jonka avulla voidaan integroida Google Inc. -hakukone verkkosivulle ja siten tämä verkkosivusto voi integroida kyseisiä sisältöjä omille sivuilleen.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

  Widget Google Maps (Google Inc.)

  Google Maps on karttojen näyttöpalvelu, jota hallitsee Google Inc. ja jonka avulla tämä verkkosivusto voi integroida kyseisiä sisältöjä omille sivuilleen.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

  Widget Video YouTube (Google Inc.)

  YouTube on videosisältöjen näyttöpalvelu, jota hallitsee Google Inc. ja jonka avulla tämä verkkosivusto voi integroida kyseisiä sisältöjä omille sivuilleen.  Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.

  WYouTube on videosisältöjen näyttöpalvelu, jota hallitsee Google Inc. ja jonka avulla tämä verkkosivusto voi integroida kyseisiä sisältöjä omille sivuilleen.
  Tämä widgetti on asetettu siten, että YouTube ei tallenna käyttäjiä koskevia tietoja ja evästeitä tälle verkkosivustolle elleivät nämä toista videoita.  Kerätyt henkilötiedot: Käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield -järjestelyyn osallistuva kohde.Lisätietoja henkilötiedoista

 • Käyttäjän tietojen analyysi ja ennakointi (”profilointi”)

  Rekisterinpitäjä saattaa käsitellä käyttötietoja, jotka on kerätty tämän verkkosivuston kautta käyttäjäprofiilien luontia tai päivitystä varten. Tämän tyyppisen käsittelyn avulla rekisterinpitäjä voi arvioida käyttäjän valintoja, preferenssejä ja käyttäytymistä tarkoituksiin, jotka on määritelty tämän asiakirjan vastaavissa luvuissa.
  Käyttäjäprofiileja voidaan luoda myös automatisoitujen välineiden kuten algoritmien avulla ja ne saattavat olla myös kolmansien osapuolien tarjoamia. Jos halutaan lisätietoja profiloinnista, käyttäjä voi tutustua tämän asiakirjan vastaaviin lukuihin.
  Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä kyseisestä profiloinnista milloin tahansa. Lisätietoja käyttäjän oikeuksista sekä niiden käyttämisestä löytyy tässä asiakirjassa olevasta käyttäjien oikeuksia käsittelevästä luvusta. • Muiden lähteiden kuin käyttäjän kautta kerätyt henkilötiedot

  Tämän verkkosivuston rekisterinpitäjä on ehkä kerännyt käyttäjää koskevia henkilötietoja ilman tämän suoraa osallistumista, hyödyntämällä kolmansien osapuolien tarjoamia lähteitä, jotka täyttävät käsittelyn oikeudellisia perusteita koskevat vaatimukset kuten kuvataan vastaavassa luvussa.
  Mikäli rekisterinpitäjä on kerännyt henkilötietoja kyseisellä tavalla, käyttäjä saa lähteitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot tämän asiakirjan vastaavista luvuista tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. • Laitteen yksikäsitteinen tunnistaminen

  Tämä verkkosivu voi jäljittää käyttäjiä tallentamalla heidän laitteen yksikäsitteisen tunnistekoodin tilastollisia tarkoituksia varten tai säilyttääkseen muistissa käyttäjän preferenssit. • Käyttäjän tunnistaminen universaalin yksikäsitteisen tunnisteen (UUID) avulla

  Tämä verkkosivu voi jäljittää käyttäjiä tallentamalla niin sanotun ”universaalin yksikäsitteisen tunnisteen” (UUID) tilastollisia analyysejä varten tai tallentaakseen käyttäjän preferenssit. Kyseinen tunniste luodaan asentamalla tämä sovellus ja sitä ei poisteta, kun sovellus suljetaan tai päivitetään, vaan se poistetaan lopullisesti ainoastaan, jos käyttäjä päättää poistaa sovelluksen asennuksen omalta laitteeltaan. Jos sovellus asennetaan uudelleen, luodaan uusi yksikäsitteinen tunniste (UUID). • Tavaroiden ja palvelujen verkkomyynti

  Kerättyjä henkilötietoja käytetään palvelujen antamiseen käyttäjälle tai tuotteiden myyntiä varten mukaan lukien maksaminen ja mahdollinen toimitus. Maksun suorittamista varten kerättyjä henkilötietoja voivat olla luottokorttia koskevat tiedot, tilisiirtoa varten käytetyn pankkitilin tiedot tai muita sallittuja maksuvälineitä koskevat tiedot. Tämän verkkosivuston keräämät maksutiedot riippuvat käytetystä maksujärjestelmästä.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjät voivat käyttää määrättyjä oikeuksia rekisterinpitäjän käsittelemien tietojen osalta.

Erityisesti käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

 • peruuttaa suostumus milloin tahansa. Käyttäjä voi peruuttaa aiemmin annetun omien henkilötietojensa käsittelyä koskevan suostumuksen.
 • vastustaa omien tietojen käsittelyä. Käyttäjä voi vastustaa omien tietojensa käsittelyä, kun tämä tapahtuu muun oikeudellisen perustan kuin suostumuksen perusteella. Lisätietoja vastustamisoikeudesta annetaan alla olevassa luvussa.
 • pääsy omiin tietoihin. Käyttäjällä on oikeus saada tietoja rekisterinpitäjän käsittelemistä tiedoista sekä käsittelyn tietyistä kohdista. Lisäksi hänellä on oikeus saada kopio käsitellyistä tiedoista.
 • tarkastaa ja pyytää oikaisua. Käyttäjä voi tarkastaa omien tietojensa oikeellisuuden ja pyytää niiden päivitystä tai korjausta.
 • saada käsittelyyn rajoitus. Kun tietyt olosuhteet toteutuvat, käyttäjä voi pyytää omien tietojensa käsittelyn rajoittamista. Kyseisessä tapauksessa rekisterinpitäjä ei käsittele tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin niiden säilyttämiseen.
 • saada omien henkilötietojensa peruuttaminen tai poistaminen. Kun tietyt olosuhteet toteutuvat, käyttäjä voi pyytää omien henkilötietojensa poistamista rekisterinpitäjän toimesta.
 • saada omat tiedot tai pyytää niiden siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle. Käyttäjällä on oikeus saada omat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, joka on luettavissa automaattilaitteilla, ja jos teknisesti on mahdollista, hänen on saatava estoton siirto toiselle rekisterinpitäjälle. Tätä määräystä voidaan soveltaa, kun tietoja käsitellään automaattisilla välineillä ja käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen sopimuksella, jossa käyttäjä on osapuolena, tai siihen liittyvien sopimuksen toimenpiteiden mukaisesti.
 • tehdä valitus. Käyttäjä voi tehdä valituksen toimivaltaiselle henkilötietojen tietosuojaviranomaiselle tai tuomioistuimeen.

Yksityiskohtaisia tietoja vastustamisoikeudesta

Kun henkilötietoja käsitellään julkisen edun nimissä, rekisterinpitäjällä olevia julkisen vallan oikeuksia käytettäessä tai rekisterinpitäjän oikeutettua etua toteutettaessa, käyttäjillä on oikeus vastustaa käsittelyä heidän erityiseen tilanteeseen liittyvien syiden vuoksi.

Huomautetaan, että käyttäjät, joiden tietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, voivat vastustaa käsittelyä ilman mitään erityistä syytä. Sen selvittämiseksi, että käsitteleekö rekisterinpitäjä tietoja suoramarkkinointiin, käyttäjät voivat tutustua tämän asiakirjan vastaaviin lukuihin.

Miten oikeuksia käytetään

Oikeuksiensa käyttämiseksi käyttäjät voivat lähettää pyynnön rekisterinpitäjälle käyttämällä tämän asiakirjan sisältämiä yhteystietoja. Pyynnöt voidaan jättää ilmaiseksi ja rekisterinpitäjä käsittelee ne mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa ja joka tapauksessa yhden kuukauden kuluessa.Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Jos halutaan lisätietoja tai halutaan tarkastella yksityiskohtaista selostetta, käyttäjä voi tutustua kohtaan Evästekäytäntö.Lisätietoja käsittelystä

Puolustaminen tuomioistuimessa

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän toimesta tuomioistuimessa tai kun hän valmistautuu puolustautumaan mahdollisissa käyttäjän toimesta tapahtuneissa tämän verkkosivuston tai siihen liittyvien palvelujen väärinkäytöstapauksissa.
Käyttäjä ilmoittaa olevansa tietoinen, että rekisterinpitäjä voidaan velvoittaa paljastamaan tiedot julkisten viranomaisten toimesta.

Erityistiedotteet

Käyttäjän pyynnöstä tämän tietosuojakäytännön sisältämien tietojen lisäksi tämä verkkosivusto saattaa antaa käyttäjälle ylimääräisiä ja asiayhteyskohtaisia tiedotteita, jotka koskevat erityispalveluja tai henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä.

Järjestelmäloki ja huolto

Toimintaan ja huoltoon liittyvien tarpeiden vuoksi tämä verkkosivusto ja sen käyttämät mahdolliset kolmannet osapuolet saattavat kerätä järjestelmälokeja, siis tiedostoja, jotka rekisteröivät vuorovaikutukset ja jotka saattavat sisältää myös henkilötietoja kuten käyttäjän IP-osoite.

Tähän käytäntöön sisältymättömät tiedot

Henkilötietojen käsittelyä koskevia lisätietoja voidaan pyytää milloin tahansa rekisterinpitäjältä käyttämällä asianmukaisia yhteystietoja.

Vastaus ”Do Not Track” -pyyntöihin

Tämä verkkosivusto ei tue ”Do Not Track” -pyyntöjä.
Jos halutaan tietää tukevatko mahdollisten kolmansien osapuolien palvelut niitä, käyttäjää pyydetään tutustumaan vastaaviin tietosuojakäytäntöihin.

Tämän tietosuojakäytännön muutokset

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa tiedottaen asiasta käyttäjille tällä sivulla ja, mikäli mahdollista, tällä verkkosivustolla kuten myös, mikäli teknisesti ja lain mukaan tehtävissä, lähettämällä käyttäjille ilmoituksen yhden rekisterinpitäjän hallussa olevan yhteystiedon kautta. Siten pyydetään tutustumaan säännöllisesti tähän sivuun, käyttäen viitteen alhaalla ilmoitettua viimeisen päivityksen päivämäärää.

Mikäli muutokset koskevat käsittelyjä, joiden oikeudellisena perustana on suostumus, tarvittaessa rekisterinpitäjä huolehtii uuden suostumuksen pyytämisestä käyttäjältä.Määritelmät ja oikeudelliset tiedot

Henkilötiedot (tai tiedot)

Henkilötiedolla tarkoitetaan mitä tahansa tietoa, joka suoraan tai epäsuorasti myös muuhun tietoon liitettynä, mukaan lukien numeromuodossa oleva henkilökohtainen tunniste, tunnistaa tai tekee tunnistettavaksi luonnollisen henkilön.

Käyttötiedot

Nämä tiedot kerätään automaattisesti tämän verkkosivuston kautta (myös tälle verkkosivulle integroiduilla kolmansien osapuolien sovelluksilla) ja niitä ovat muun muassa: käyttäjän tälle verkkosivulle yhdistämisessä käyttämien tietokoneiden IP-osoitteet tai verkkotunnukset, URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier), pyyntöajat, pyynnön lähetysmenetelmä palvelimelle, vastauksena saadun tiedoston koko, numerokoodi, joka osoittaa palvelimelta saadun vastauksen tilan (onnistunut, virhe ym.), lähtömaa, vierailijan käyttämän selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuudet, vierailun erilaiset aikatiedot (esimerkiksi kullakin sivulla viipymisaika) ja sovelluksen sisällä seurattua reittiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti tiedot, jotka koskevat käyttäjän tarkastelemien sivujen järjestystä, käyttöjärjestelmän parametreja ja tietotekniikkaympäristöä.

Käyttäjä

Tätä verkkosivustoa käyttävä henkilö, ellei toisin mainita, on rekisteröity.

Rekisteröity

Luonnollinen henkilö, johon henkilötiedot viittaavat.

Käsittelyn vastuuhenkilö (tai vastuuhenkilö)

Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, julkinen viranomainen tai muu taho, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta tämän tietosuojakäytännön esittämän mukaisesti.

Rekisterinpitäjä (tai rekisteröijä)

Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, julkinen viranomainen, palvelu tai muu organisaatio, joka yksinään tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja tavat sekä käytettävät välineet mukaan lukien tämän verkkosivuston hyödyntämiseen ja toimintaan liittyvät turvatoimet. Rekisterinpitäjä, ellei muuta ole mainittu, on tämän verkkosivuston oikeudenhaltija.

Tämä verkkosivusto (tai tämä sovellus)

Laitteisto- tai ohjelmistoväline, jonka avulla kerätään ja käsitellään käyttäjien henkilötietoja.

Palvelu

Tämän verkkosivun tarjoama palvelu kuten määritetään vastaavissa ehdoissa (jos olemassa) tällä verkkosivulla/tässä sovelluksessa.

Euroopan unioni (tai EU)

Ellei toisin mainita, kaikki tämän asiakirjan sisältämät viitteet Euroopan unioniin tarkoittavat kaikkia nykyisiä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenmaita.

Evästeet

Pieni osa tietoja, joita säilytetään käyttäjän laitteen sisällä.


Oikeudelliset tiedot

Tämä tietosuojaseloste on laadittu useiden lakien perusteella mukaan lukien asetuksen (EU) 2016/679 artiklat 13 ja 14.

Ellei muuta mainita, tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan tätä verkkosivustoa.